Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Hiệp Hòa

Vũ Thư - Thái Bình
c12hiephoa@gmail.com